Xóa thư mục trong Linux – Tìm và xóa tất cả các file cùng tên

Trong hệ điều hành Linux, việc xóa file và thư mục là một trong những tác vụ cơ bản mà người dùng thường phải thực hiện. Việc giải phóng không gian lưu trữ hoặc loại bỏ các tệp tin không cần thiết là những lợi ích của việc xóa file. Trên Linux, có một số lệnh mạnh mẽ để thực hiện tác vụ này, và bài viết sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xóa thư mục trong Linux.

Cách xóa file/thư mục trong linux

Xóa một file trên Linux

Trong Linux, lệnh rm được sử dụng để xóa các file và thư mục. Điều hướng đến thư mục cụ thể có file mà bạn muốn xóa. Chỉ định vị trí nếu không, lệnh sẽ bắt đầu tìm kiếm trong thư mục làm việc hiện tại. Để xóa file mong muốn, hãy mở Terminal và nhập lệnh sau:

# rm file.txt

Hãy cẩn thận, trong khi các file và folder từ Linux vì sau khi bị xóa, chúng sẽ không thể khôi phục lại được. Vì vậy, nó sẽ yêu cầu bạn xác nhận trước khi xóa file:

# rm –i file.txt

Nếu bạn không muốn có thông báo xác nhận việc xóa, hãy sử dụng lệnh sau:

# rm –f file.txt

Thông báo xác nhận sẽ không xuất hiện.

>> Xem thêm: Hệ điều hành nào tốt nhất?

Xóa nhiều file trên Linux

Để xóa nhiều file trên Linux, có thể sử dụng cùng một lệnh rm:

# rm file.txt file1.txt file2.txt

Xóa thư mục trong Linux

Trong Linux, bạn có thể xóa / xóa các thư mục bằng dấu rmdirrm.

rmdir là một tiện ích dòng lệnh để xóa các thư mục trống, trong khi rm bạn có thể xóa các thư mục và nội dung của chúng một cách đệ quy.

  • Để xóa một thư mục trống, hãy sử dụng rmdir hoặc rm -d theo sau là tên thư mục: rm -d folder
rmdir folder
  • Để xóa các thư mục không trống và tất cả các tệp bên trong chúng, hãy sử dụng lệnh rm với tùy chọn -r (đệ quy):
rm -r folder

Nếu một thư mục hoặc một tệp trong thư mục được bảo vệ chống ghi, bạn sẽ được nhắc xác nhận việc xóa.

  • Để xóa các thư mục không trống và tất cả các tệp mà không được nhắc, hãy sử dụng rm với -r(đệ quy) và -f các tùy chọn:
rm -rf folder
  • Để xóa nhiều thư mục cùng một lúc, hãy sử dụng lệnh rm -r theo sau là các tên thư mục được phân tách bằng dấu cách.
rm -r folder1 folder2 folder3

Lệnh Linux tìm và xóa tất cả file cùng tên trong một folder

Lệnh find như sau sẽ giúp bạn tìm và xóa tất cả file .MYNAME trong thư mục public_html/:

find public_html/ -type f -iname ".MYNAME" -exec rm -f {} \;

Giải thích

  • find: Lệnh tìm file trên Linux
  • -type f: Chỉ định loại tìm kiếm là file
  • public_html/: Thư mục bạn cần tìm
  • -iname “.MYNAME”: Tên file bạn cần xóa, ở đây mình xóa file .MYNAME
  • -exec rm -f {} \;: Chỉ định xóa file tìm thấy

Bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách xóa file/thư mục trên hệ điều hành Linux. Bằng cách sử dụng các lệnh “rm” và “rmdir“, bạn có thể dễ dàng xóa các file và thư mục. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc xóa thư mục trong Linux là một hành động không thể đảo ngược và có thể gây mất mát dữ liệu nếu không cẩn thận. Hãy luôn đảm bảo bạn đã kiểm tra kỹ trước khi xóa bất kỳ tệp tin hay thư mục nào và hãy sử dụng lệnh cẩn thận để tránh xóa nhầm các tệp tin quan trọng.

Tổng hợp news.bnn.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *