Microsoft cập nhật Patch Tuesday tháng 11/2020 cho Windows, vá 112 lỗ hổng

Microsoft cập nhật Patch Tuesday tháng 11/2020 cho Windows

Thứ ba tuần này – tức ngày 10/11/2020, Microsoft đã phát hành bản cập nhật bảo mật hàng tháng được gọi là Patch Tuesday. Trong tháng này, công ty có trụ sở tại Redmond đã khắc phục 112 lỗi bảo mật trên nhiều loại sản phẩm, từ Microsoft Edge đến Windows WalletService.

Các bản vá của tháng này cũng bao gồm bản sửa lỗi cho lỗ hổng zero-day của Windows đã bị khai thác trong tự nhiên.

Được theo dõi là CVE-2020-17087, zero-day đã được công bố vào ngày 30 tháng 10 bởi nhóm bảo mật Google Project Zero và TAG. Google cho biết lỗ hổng này đang được khai thác cùng với Chrome zero-day để nhắm mục tiêu người dùng Windows 7 và Windows 10.

Những kẻ tấn công sẽ sử dụng Chrome zero-day để chạy mã độc bên trong Chrome và sau đó sử dụng Windows zero-day để thoát khỏi hộp cát bảo mật của Chrome và nâng cao đặc quyền của mã để tấn công hệ điều hành bên dưới.

Thông tin chi tiết về cuộc tấn công không được công bố ngoài mô tả đơn giản này.

Google đã phát hiện ra zero-day vào khoảng giữa tháng 10 và cho Microsoft bảy ngày để phát hành bản vá. Vì phát hành bản vá bảo mật cho bất kỳ sản phẩm nào của Microsoft — và đặc biệt là hệ điều hành Windows cồng kềnh — cần có thời gian để kiểm tra và tinh chỉnh, bản vá chưa sẵn sàng trong lịch trình tiết lộ ban đầu bảy ngày.

Theo cố vấn bảo mật của Microsoft cho CVE-2020-17087, zero-day nằm trong nhân Windows và ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản hiện được hỗ trợ của Windows OS. Điều này bao gồm tất cả các phiên bản sau Windows 7 và tất cả các bản phân phối Windows Server.

Nhưng bên cạnh Windows zero-day, còn có 111 lỗ hổng khác cũng cần được vá, bao gồm 24 lỗi có thể cho phép tấn công thực thi mã từ xa (RCE) trong các ứng dụng như Excel, Microsoft Sharepoint, Microsoft Exchange Server, Windows Network Hệ thống tệp, cấu phần Windows GDI +, dịch vụ bộ đệm in của Windows và thậm chí trong Microsoft Teams.

Microsoft cập nhật Patch Tuesday tháng 11/2020 cho Windows

Mặc dù gấp rút cài đặt các bản vá là một cách tiếp cận an toàn đối với hầu hết người dùng, nhưng quản trị viên hệ thống của các mạng lớn được khuyên nên kiểm tra các bản vá trước khi triển khai rộng rãi để tránh bất kỳ lỗi hoặc thay đổi nào phá vỡ hệ thống nội bộ.

Dưới đây là thông tin chi tiết bổ sung về bản vá thứ ba của Microsoft hôm nay và các bản cập nhật bảo mật do các công ty công nghệ khác phát hành:

  • Danh sách Security Update Guide portal chính thức của Microsoft liệt kê tất cả các bản update bảo mật.
  • ZDNet đã xuất bản file này liệt kê tất cả các cố vấn bảo mật của tháng này trên một trang duy nhất.
  • Cập nhật bảo mật của Adobe được trình bày chi tiết tại đây.
  • Cập nhật bảo mật SAP có sẵn tại đây.
  • Các bản cập nhật bảo mật của Intel có sẵn tại đây.
  • Các bản cập nhật bảo mật của VMWare có sẵn tại đây.
  • Các bản cập nhật bảo mật của Chrome 86 được trình bày chi tiết tại đây.
  • Cập nhật bảo mật Android có sẵn tại đây.
Tag CVE ID CVE Title
Azure DevOps CVE-2020-1325 Azure DevOps Server and Team Foundation Services Spoofing Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16985 Azure Sphere Information Disclosure Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16986 Azure Sphere Denial of Service Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16987 Azure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16984 Azure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16981 Azure Sphere Elevation of Privilege Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16982 Azure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16983 Azure Sphere Tampering Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16988 Azure Sphere Elevation of Privilege Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16993 Azure Sphere Elevation of Privilege Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16994 Azure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16970 Azure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16992 Azure Sphere Elevation of Privilege Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16989 Azure Sphere Elevation of Privilege Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16990 Azure Sphere Information Disclosure Vulnerability
Azure Sphere CVE-2020-16991 Azure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerability
Common Log File System Driver CVE-2020-17088 Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Browsers CVE-2020-17058 Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Dynamics CVE-2020-17005 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability
Microsoft Dynamics CVE-2020-17018 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability
Microsoft Dynamics CVE-2020-17021 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability
Microsoft Dynamics CVE-2020-17006 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability
Microsoft Exchange Server CVE-2020-17083 Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Exchange Server CVE-2020-17085 Microsoft Exchange Server Denial of Service Vulnerability
Microsoft Exchange Server CVE-2020-17084 Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Graphics Component CVE-2020-16998 DirectX Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Graphics Component CVE-2020-17029 Windows Canonical Display Driver Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Graphics Component CVE-2020-17004 Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Graphics Component CVE-2020-17038 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Graphics Component CVE-2020-17068 Windows GDI+ Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2020-17065 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2020-17064 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2020-17066 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2020-17019 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2020-17067 Microsoft Excel Security Feature Bypass Vulnerability
Microsoft Office CVE-2020-17062 Microsoft Office Access Connectivity Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2020-17063 Microsoft Office Online Spoofing Vulnerability
Microsoft Office CVE-2020-17020 Microsoft Word Security Feature Bypass Vulnerability
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-17016 Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerability
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-16979 Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-17015 Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerability
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-17017 Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-17061 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-17060 Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2020-17048 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2020-17053 Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2020-17052 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2020-17054 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Teams CVE-2020-17091 Microsoft Teams Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17032 Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17033 Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17026 Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17031 Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17027 Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17030 Windows MSCTF Server Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17028 Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17044 Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17045 Windows KernelStream Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17046 Windows Error Reporting Denial of Service Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17043 Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17042 Windows Print Spooler Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17041 Windows Print Configuration Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17034 Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17049 Kerberos Security Feature Bypass Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17051 Windows Network File System Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17040 Windows Hyper-V Security Feature Bypass Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17047 Windows Network File System Denial of Service Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17036 Windows Function Discovery SSDP Provider Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17000 Remote Desktop Protocol Client Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-1599 Windows Spoofing Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-16997 Remote Desktop Protocol Server Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17001 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17057 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17056 Windows Network File System Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17055 Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17010 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17007 Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17014 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17025 Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17024 Windows Client Side Rendering Print Provider Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17013 Win32k Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17011 Windows Port Class Library Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2020-17012 Windows Bind Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17106 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17101 HEIF Image Extensions Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17105 AV1 Video Extension Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17102 WebP Image Extensions Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17082 Raw Image Extension Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17086 Raw Image Extension Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17081 Microsoft Raw Image Extension Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17079 Raw Image Extension Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17078 Raw Image Extension Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17107 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17110 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17113 Windows Camera Codec Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17108 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-17109 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability
Visual Studio CVE-2020-17104 Visual Studio Code JSHint Extension Remote Code Execution Vulnerability
Visual Studio CVE-2020-17100 Visual Studio Tampering Vulnerability
Windows Defender CVE-2020-17090 Microsoft Defender for Endpoint Security Feature Bypass Vulnerability
Windows Kernel CVE-2020-17035 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
Windows Kernel CVE-2020-17087 Windows Kernel Local Elevation of Privilege Vulnerability
Windows NDIS CVE-2020-17069 Windows NDIS Information Disclosure Vulnerability
Windows Update Stack CVE-2020-17074 Windows Update Orchestrator Service Elevation of Privilege Vulnerability
Windows Update Stack CVE-2020-17073 Windows Update Orchestrator Service Elevation of Privilege Vulnerability
Windows Update Stack CVE-2020-17071 Windows Delivery Optimization Information Disclosure Vulnerability
Windows Update Stack CVE-2020-17075 Windows USO Core Worker Elevation of Privilege Vulnerability
Windows Update Stack CVE-2020-17070 Windows Update Medic Service Elevation of Privilege Vulnerability
Windows Update Stack CVE-2020-17077 Windows Update Stack Elevation of Privilege Vulnerability
Windows Update Stack CVE-2020-17076 Windows Update Orchestrator Service Elevation of Privilege Vulnerability
Windows WalletService CVE-2020-16999 Windows WalletService Information Disclosure Vulnerability
Windows WalletService CVE-2020-17037 Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *