7 hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu tốt nhất dành cho các chuyên gia kinh doanh

7 phần mềm cơ sở dữ liệu tốt nhất năm 2020

Có thể nói, cơ sở dữ liệu chính là “xương sống” của công ty. Mọi công ty đều phải có hệ thống cơ sở dữ liệu. Cho dù là một doanh nghiệp nhỏ hay một tập đoàn lớn; chuyển đổi kỹ thuật số đã cho phép các tổ chức tạo ra dữ liệu ở mọi điểm tiếp xúc. Từ dữ liệu giao dịch của khách hàng đến tự động hóa tiếp thị; các tổ chức cần lưu trữ dữ liệu một cách có tổ chức mà vẫn đảm bảo tính bảo mật của nó.

Và đương nhiên, cơ sở dữ liệu không thể tự mình lưu trữ, quản lý và phân tích thông tin; mà nó cần đến một phần mềm để giúp nó làm điều đó. Việc tìm được một hệ thống phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp; có thể giúp công ty tối đa hóa hiệu suất và giảm thiểu “các cơn đau đầu” trong quản trị. 91% doanh nghiệp đang tận dụng phần mềm cơ sở dữ liệu và CRM; để hợp lý hóa dữ liệu của họ cho tất cả các loại mục đích hữu ích. Và thị trường cơ sở dữ liệu và CRM di động đã tăng 11% vào năm 2019 và hiện trị giá 15 tỷ đô la.

Nhìn chung, tiếp thị cơ sở dữ liệu kết nối các khía cạnh khác của kinh doanh với nhau – tự động hóa, tiếp thị, dịch vụ khách hàng; tạo khách hàng tiềm năng và cuối cùng là bán hàng. Nhưng trước khi tận dụng công cụ phù hợp; bạn cần chọn một công cụ phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình.

Để giúp đưa ra quyết định này dễ dàng hơn; chúng tôi đã xếp hạng và xem xét 7 phần mềm cơ sở dữ liệu tốt nhất để sử dụng trong năm nay; bao gồm các tính năng và ưu, nhược điểm của nó để giúp bạn đưa ra sự lựa chọn sáng suốt.

Phần mềm Cơ sở dữ liệu là gì?

7 hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu tốt nhất

Phần mềm cơ sở dữ liệu là một tiện ích hoặc chương trình phần mềm; được phát triển để tạo, chỉnh sửa, lưu trữ, tìm kiếm, trích xuất; tự động hóa và duy trì các tệp và hồ sơ cơ sở dữ liệu.

Hệ thống quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu (DBMS) giúp người dùng quản lý dữ liệu ở dạng trường; cột và bảng có cấu trúc. Nói một cách dễ hiểu; phần mềm cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu một cách có tổ chức trong các ứng dụng web.

Ngoài ra, một khái niệm khác chúng ta cần tìm hiểu; đó là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Các cơ sở dữ liệu quan hệ này cho phép người quản trị cơ sở dữ liệu xác định; và truy cập dữ liệu trong mối quan hệ với các dữ liệu khác trong cơ sở dữ liệu.

Cuối cùng, cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu trong các bảng. Các bảng có thể phát triển khá lớn và có rất nhiều bản ghi trong các cột và hàng. RDBMS sử dụng SQL để quản lý tất cả dữ liệu phức tạp này theo cách dễ sử dụng hơn.

Lợi ích của việc sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu là gì?

Một cơ sở dữ liệu có khả năng giúp các doanh nghiệp tăng cường khả năng truy cập vào đống dữ liệu được tạo ra thường xuyên. Mục đích chính của một DBMS hiệu quả là đảm bảo dễ dàng truy cập; và chia sẻ dữ liệu giữa các bên liên quan khác nhau.

Dưới đây là một số lợi ích thiết yếu của việc sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu trong một tổ chức:

1. Giảm dự phòng dữ liệu

Các công cụ phần mềm cơ sở dữ liệu hơi không giống các hệ thống dựa trên tệp; trong đó đôi khi nhiều bản sao của cùng một tệp được lưu trữ tại các vị trí khác nhau; hoặc thậm chí tại các trung tâm dữ liệu khác nhau có thể dẫn đến dư thừa dữ liệu.

Phần mềm DBMS ngày nay tận dụng một cơ sở dữ liệu duy nhất; và bất kỳ sửa đổi nào trong tệp đều được phản ánh ngay lập tức. Do đó, nó loại bỏ cơ hội lấy bất kỳ dữ liệu trùng lặp nào.

2. Tích hợp dữ liệu hiệu quả

Việc triển khai thực tế cơ sở dữ liệu phản ánh một tổ chức tích hợp. Quyền truy cập vào dữ liệu trong toàn tổ chức giúp các bên liên quan khác nhau; phân tích dữ liệu của một quy trình đang ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động khác; và ngược lại.

3. Dữ liệu nhất quán và tuân thủ

Dữ liệu nhất quán là điều cần thiết để đáp ứng việc tuân thủ và thực thi trách nhiệm giải trình. Các phiên bản khác nhau của cùng một dữ liệu có thể tạo ra sự nhầm lẫn và hỗn loạn. DBMS hiệu quả đảm bảo rằng người dùng có thể chia sẻ dữ liệu tương ứng tại tất cả các điểm tiếp xúc.

4. Bảo mật dữ liệu

Điện toán đám mây đã cho phép các cơ sở dữ liệu ngày nay trở nên an toàn hơn trước các mối đe dọa an ninh mạng. Bên cạnh đó, một hệ thống mạnh mẽ để cấp quyền truy cập cho người dùng được ủy quyền; làm cho nó trở thành một hệ thống đáng tin cậy để lưu trữ và quản lý lượng lớn dữ liệu doanh nghiệp.

5. Sao lưu và phục hồi

DBMS được trang bị để tự động sao lưu dữ liệu theo định kỳ. Nó cũng có khả năng tự động khôi phục cơ sở dữ liệu về trạng thái trước đó; trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc lỗi hệ thống.

6. Quyền riêng tư

Phần mềm cơ sở dữ liệu giúp bạn bảo vệ tính bí mật của dữ liệu bằng mọi giá. Người dùng được ủy quyền để có quyền truy cập vào dữ liệu theo cấp độ ủy quyền của họ. Các ràng buộc truy cập khác nhau được đưa ra cho các cấp độ người dùng khác nhau để bảo vệ tính riêng tư của dữ liệu.

7. Ra quyết định nhanh hơn

DBMS hiệu quả đảm bảo truy cập dễ dàng và nhanh chóng vào đống dữ liệu bất kỳ lúc nào và từ bất kỳ đâu. Phần mềm DBMS thế hệ mới được trang bị hệ thống quản lý dữ liệu tốt hơn; để cung cấp thông tin chi tiết chất lượng cao; có thể hành động để đưa ra quyết định tốt hơn với tốc độ nhanh hơn. Việc ra quyết định nhanh hơn cũng giúp nâng cao năng suất của người dùng cuối.

Phần mềm cơ sở dữ liệu hoạt động như thế nào?

Phần mềm cơ sở dữ liệu hiện đại hoạt động trên nguyên tắc quan hệ. Điều này có nghĩa là dữ liệu được lưu trữ dưới dạng cấu trúc sử dụng các cột và hàng. Quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ giúp truy xuất thông tin nhanh hơn; bằng cách nhanh chóng định vị các giá trị được chỉ định trong cơ sở dữ liệu.

Chúng tôi gọi nó là quan hệ vì tất cả các giá trị trong bảng có liên quan đến nhau. Tùy thuộc vào yêu cầu, các bảng có thể liên quan đến các bảng khác. Cấu trúc quan hệ giúp chạy các truy vấn trên nhiều bảng tại cùng một thời điểm.

Phần lớn các DBMS sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để triển khai một phương thức theo tập lệnh; nhằm thiết lập kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu. Các ứng dụng cơ sở dữ liệu hiện đại cung cấp giải thích dữ liệu bằng đồ thị; để giúp việc tiêu thụ dữ liệu dễ dàng và trực quan. SQL hoạt động ở chế độ nền để chuyển đổi dữ liệu thô thành các báo cáo đồ họa.

7 hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu tốt nhất

1. Oracle

hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu ORACLE

Không có gì ngạc nhiên ở đây. Oracle đã sản xuất các sản phẩm cơ sở dữ liệu từ năm 1979 và là một trong những nhà sản xuất được công nhận trên toàn thế giới. Đáng lưu ý về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu này: Nó mạnh mẽ nhưng phức tạp. Đặc biệt là với những người dùng mới, sẽ phải đầu tư vào đào tạo nhân viên nhiều hơn để đảm bảo việc họ có thể khai thác tối đa tính năng của phần mềm này. Ngoài ra, Oracle cũng đang áp dụng đám mây.

Oracle RDBMS là một trong những công cụ DBMS quan hệ đối tượng (object – relational database – ORD), tức các đối tượng lớp và kế thừa trực tiếp được hỗ trợ trong các lược đồ cơ sở dữ liệu và trong ngôn ngữ truy vấn; hỗ trợ mở rộng mô hình dữ liệu với các kiểu và phương pháp dữ liệu tùy chỉnh. Nó cho phép các doanh nghiệp có công nghệ cơ sở dữ liệu quy mô doanh nghiệp có thể được lưu trữ tại chỗ hoặc trên đám mây.

Các tính năng chính:

– Cơ sở dữ liệu có thể lắp ráp: Tính năng này làm giảm rủi ro trong việc hợp nhất dữ liệu và giảm mức tiêu thụ tài nguyên. Nó cũng cho phép sao lưu và phục hồi độc lập cơ sở dữ liệu.

– Hiệu suất: Thực thi các nhánh đồng thời, giảm thời gian truy vấn.

– Hiệu quả: Phiên bản mới nhất cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng hơn, chiếm ít dung lượng hơn, tính năng bảo mật cao hơn và xử lý cơ sở dữ liệu trực tuyến của bạn nhanh chóng

– Linh hoạt: Oracle RDBMS có thể chạy trên máy tính cá nhân hoặc siêu máy tính với cùng hiệu quả cao. Thiết kế tích cực của nó kích hoạt một hệ thống tham chiếu tương thích cao.

Ưu điểm:
 • Người dùng có thể tạo phân vùng để đạt được quyền kiểm soát quản trị tốt hơn đối với dữ liệu.
 • Cung cấp bảo mật dữ liệu cao hơn và quá trình giao dịch suôn sẻ.
 • Tối ưu hóa hiệu quả các truy vấn phức tạp.
 • Hỗ trợ tích hợp liền mạch với nhiều nền tảng khác nhau để phát triển các ứng dụng với các công nghệ khác nhau.
 • Các đề xuất thông minh của nó giúp các nhà phát triển làm việc chính xác và hiệu quả hơn.
 • Cung cấp hiệu suất mạnh mẽ và ổn định.
Nhược điểm:
 • Chí phí cao nên phần mềm này ít khả thi đối với các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ hơn
 • Tốn nhiều tài nguyên và thời gian  khi xử lý các thủ tục lưu trữ quan trọng

2. Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft’s DBMS là một trong những hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới. Server 2008, 2012 và 2014 vẫn được sử dụng rộng rãi ngay cả sau khi phát hành Server 2016. SQL là viết tắt của “Structured Query Language – ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc”. Mặc dù Microsoft ra đời muộn hơn so với những phần mềm CSDL khác, nhưng nhờ các công cụ BI gốc liên kết với các dịch vụ phổ biến của Microsoft như như Excel, Word và PowerPoint,… nên đã giành lấy vị trí hàng đầu về doanh thu.

Microsoft SQL Server là một trong những phần mềm cơ sở dữ liệu hiệu quả và được săn lùng nhiều nhất. Máy chủ DBMS quan hệ này hoàn hảo để lưu trữ và truy xuất nhiều yêu cầu cùng một lúc.

Các tính năng chính:

– Hiệu suất tuyệt vời: Biến dữ liệu thô thành thông tin chi tiết hữu ích có thể được cung cấp trên bất kỳ nền tảng hoặc thiết bị nào.

– Dùng thử miễn phí: Phiên bản dành cho nhà phát triển và express của máy chủ Microsoft SQL được cung cấp miễn phí.

– Xử lý truy vấn được cải thiện: Nó hiện tận dụng các tính năng xử lý truy vấn thích ứng để nâng cao hiệu suất truy vấn trong cơ sở dữ liệu SQL và máy chủ SQL.

– Sửa kế hoạch tự động: Khắc phục sự cố hiệu suất kế hoạch SQL bằng cách xác định việc thực thi truy vấn có vấn đề.

Ưu điểm:
 • Dễ dàng hơn để thiết lập một máy chủ cơ sở dữ liệu hoàn toàn mới ngay từ đầu
 • Khả năng tạo một số bảng, thiết kế và xem dữ liệu mà không cần cú pháp
 • Tận dụng Tính năng mạng dành cho nhà phát triển để phát triển các truy vấn nâng cao
 • Xử lý các truy vấn phức tạp và tích hợp với các chương trình khác
 • Xác định nhiều tên trong hệ thống cơ sở dữ liệu thông qua Template Explorer
 • Kết hợp các tập lệnh và chế độ xem của các đối tượng hoặc nhóm được liên kết
 • Truy vấn nâng cao và quản lý dễ dàng cơ sở dữ liệu phân tán
 • Phần mềm nâng cao hơn Microsoft Access
Nhược điểm:
 • Thực hiện truy vấn dài thường mất nhiều thời gian hơn thời gian tính toán dự kiến
 • Bảo trì dữ liệu rất phức tạp với một lược đồ chọn lọc

3. MySQL

My SQL

Một giải pháp thay thế mã nguồn mở cho sản phẩm của Microsoft vẫn sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, MySQL đã đạt được sức hút khi trở thành DBMS cho các ứng dụng kinh doanh dựa trên web, đặc biệt là những ứng dụng chạy các trang web thương mại điện tử. Các doanh nghiệp công nghệ như Facebook, Google và Adobe sử dụng công cụ quản lý cơ sở dữ liệu này.

Các tính năng chính:

– Khả năng mở rộng: Nó tăng khả năng mở rộng và bảo mật của cơ sở dữ liệu

– Định hướng kinh doanh: Các trang web thương mại điện tử có thể tận dụng các ứng dụng phức tạp theo định hướng kinh doanh.

– Hỗ trợ kỹ thuật: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ và chống lại các cuộc tấn công mạng tiềm ẩn

– Dễ dàng áp dụng: Giảm rủi ro và chi phí. Ít phức tạp hơn trong triển khai và quản lý các ứng dụng quan trọng

Ưu điểm:
 • Cung cấp khả năng khôi phục dữ liệu tốt hơn
 • Những người không có nền tảng lập trình có thể nhanh chóng học các tính năng cơ bản của nó
 • Là một công cụ mã nguồn mở, nó cung cấp sự linh hoạt hoàn toàn trong việc tùy chỉnh dữ liệu
 • Cấu trúc chi phí thấp làm cho nó trở thành một lựa chọn khả thi hơn cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và doanh nhân
 • Quy trình phát triển dữ liệu có thể điều chỉnh cho các ứng dụng nhỏ và nặng
 • Tích hợp dễ dàng với công cụ web Apache
Nhược điểm:
 • Các truy vấn không phản hồi sau khi bạn khởi động lại hoặc làm mới phần mềm
 • Phụ thuộc quá mức vào các plugin của bên thứ ba
 • Hệ điều hành Linux làm cho hoạt động dữ liệu phức tạp hơn

4. SQL Developer

Oracle SQL Developer

SQL Developer cung cấp khả năng kết nối an toàn với nhiều công nghệ cơ sở dữ liệu. Nó cung cấp tính linh hoạt rộng lớn và nhiều công cụ có thể được tận dụng cho bất kỳ mục đích nào. Hơn nữa, nó giúp đơn giản hóa việc quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu trên đám mây hoặc các triển khai truyền thống.

Các tính năng chính:

– Tích hợp chặt chẽ hơn: Nó cung cấp tích hợp chặt chẽ hơn với các tùy chọn cơ sở dữ liệu khác và các sản phẩm khác.

– Khả năng tái sử dụng: Nó cho phép người dùng sử dụng lại các truy vấn để tạo các định nghĩa báo cáo ở các bố cục khác nhau và hiển thị đầu ra ở định dạng PDF hoặc HTML

– Tính năng phong phú: Nó cung cấp quyền truy cập miễn phí vào tất cả các tính năng khác của công ty và các cơ sở dữ liệu tương tự khác. Một số tính năng đáng chú ý bao gồm bảng tính SQL, tiện ích cơ sở dữ liệu, phát triển và quản lý đối tượng, điều khiển DBA, mô hình hóa, v.v.

– Hiệu quả: Mất ít thời gian hơn để thực hiện nhiều truy vấn. Nó cũng cho phép người dùng tạo các truy vấn ở một số định dạng, bao gồm XML, HTML, PDF hoặc Excel.

Ưu điểm:
 • Người dùng có thể đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu
 • Nó cung cấp quyền truy cập vào một số công nghệ cơ sở dữ liệu
 • Giao diện người dùng của nó trực quan cho các chức năng cơ bản của nó
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng tuyệt vời để giải quyết bất kỳ loại trục trặc hoặc lỗi nào
 • Không cần cài đặt phần mềm. Chỉ cần sao chép thư mục của nó trên hệ điều hành
Nhược điểm:
 • Hệ điều hành tự động thường thay đổi các truy vấn cơ sở dữ liệu
 • Các tiện ích bao gồm bộ nhớ và trình quản lý tài nguyên không trực quan
 • Không tích hợp với nhà phát triển SQL với Trình quản lý doanh nghiệp

5. Teradata.

hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu Teradata

Teradata là một trong những phần mềm cơ sở dữ liệu lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất. Nó cung cấp tốc độ xử lý tuyệt vời để xuất và nhập dữ liệu một cách đáng tin cậy. Nó quản lý hiệu quả các truy vấn dữ liệu phức tạp và đơn giản hóa việc quản lý hệ thống kho dữ liệu. Nếu bạn đang xử lý dữ liệu lớn, Teradata là hệ thống cơ sở dữ liệu rất lớn dành cho bạn. Teradata đã triển khai cơ sở dữ liệu terabyte đầu tiên cho Wal-Mart gần 25 năm trước. Ngày nay, Teradata phiên bản 15.10 là lựa chọn tuyệt vời cho các công ty muốn xử lý dữ liệu lớn khối lượng lớn, BI và Internet of Things (IoT).

Các tính năng chính:

– Tính linh hoạt: Teradata cung cấp tính linh hoạt để phân tích mọi thứ; triển khai ở bất kỳ đâu và cung cấp các phân tích quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn bằng cách phân tích toàn bộ dữ liệu mọi lúc. Nó có thể được thực hiện tại chỗ hoặc từ đám mây

– Song song: Khả năng xử lý song song của nó mang lại lợi thế cho phần mềm cơ sở dữ liệu khác để phân tích và tích hợp dữ liệu

– Có thể mở rộng: Teradata cung cấp các tùy chọn khả năng mở rộng cao; và được trang bị các chức năng được xây dựng trước rộng lớn

– Nhanh chóng và hiệu quả: Nó có khả năng tạo ra kết quả đầu ra với tốc độ nhanh hơn trong khi xử lý nhiều truy vấn cùng một lúc

Ưu điểm:
 • Nó cung cấp xử lý thời gian thực và có khả năng phân phối cơ sở dữ liệu lớn với tốc độ cực nhanh
 • Phân tích dữ liệu của nó có khả năng tiến hành các hoạt động vận hành cấp doanh nghiệp.
 • Nó tận dụng các biện pháp kiểm soát quyền được thiết kế tốt để thu thập và theo dõi dữ liệu của bạn
 • Nó cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu tổng hợp; bằng cách sử dụng cấu trúc định dạng dữ liệu đa biến linh hoạt
 • Nó cho phép người dùng cuối truy cập các báo cáo mà không gặp bất kỳ phức tạp nào
 • Được trang bị khả năng tải nhanh và đa tải được kết hợp với t-pump để đảm bảo hoạt động gần thời gian thực
 • Quét toàn bảng khả thi với tốc độ nhanh hơn nhiều
Nhược điểm:
 • Các công cụ của bên thứ ba không đáp ứng một cách thích hợp
 • Tốn kém hơn các RDBMS khác có mặt trong cuộc thi

6. IBM DB2.

hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu tốt nhất IBM DB2

Không có gì ngạc nhiên khi IBM lọt vào danh sách này với Phiên bản Máy chủ Doanh nghiệp DB2 Universal Database (UDB) của mình. Được thiết kế cho khối lượng công việc doanh nghiệp có khả năng load cao, tính sẵn sàng cao, DB2 được một số tập đoàn toàn cầu sử dụng để giúp cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu và tối ưu chi phí.

IBM DB2 cung cấp các giải pháp cho Operational Database – Cơ sở dữ liệu hoạt động, Data Lake – Hồ dữ liệu, Data Warehouse – Kho dữ liệu và Fast Data – Dữ liệu nhanh. Không nghi ngờ gì nữa, nó là một trong những phần mềm cơ sở dữ liệu lý tưởng cho những khối lượng công việc khắt khe nhất.

Các tính năng chính:

– Hỗ trợ XML: Nó cho phép các doanh nghiệp giảm thiểu thời gian và tài nguyên cần thiết để duy trì và tận dụng dữ liệu XML của họ. Nó giúp giảm đáng kể chi phí phát triển và nâng cao sự nhanh nhạy trong kinh doanh.

– Task Scheduler: Task Scheduler của nó hỗ trợ thu thập thống kê và tổ chức lại các chỉ mục và bảng; mà không cần bất kỳ sự tương tác nào của người dùng. Nó cũng cho phép công việc được chạy dưới các công việc khác.

– Tính khả dụng cao: Nó tận dụng các mô hình ASYNC, NEARSYNC và SYNC HADR để giữ nhiều tùy chọn và đảm bảo tỷ lệ thời gian hoạt động cao.

– Hỗ trợ phần mềm kế thừa: Nó đáp ứng yêu cầu hỗ trợ các công cụ Java kế thừa; bằng cách tận dụng công nghệ của máy tính lớn mạnh mẽ.

Ưu điểm:
 • Phân tách dữ liệu dễ dàng hơn thông qua việc phân vùng; nhờ vào lưu trữ tự động và sử dụng không gian bảng.
 • Quản trị dễ dàng hơn thông qua các lệnh; bao gồm CLI (Command Line Interface – Giao diện dòng lệnh); hoặc qua Trung tâm điều khiển (Control Center) / Data Studio (DB2 10.x +)
 • Nó cung cấp hỗ trợ cho cả môi trường riêng tư và đám mây
 • Nó được trang bị các khả năng dành riêng cho AI có thể cấu trúc và quản lý dữ liệu phức tạp
 • Nó có thể được triển khai dễ dàng và tích hợp với nhiều nền tảng; khối lượng công việc và ngôn ngữ
 • Cực kỳ ổn định và yêu cầu bảo trì thiếu
 • Cung cấp bảo mật mạnh mẽ
 • Phân phối và ghi nhớ vị trí chính xác của mọi bản nhạc nơi chứa dữ liệu
Nhược điểm:
 • Những người không phải là nhà phát triển có thể thấy các tính năng chức năng của DBMS vướng mắc với quá nhiều phức tạp
 • Bạn cần nhận hỗ trợ trả phí của IBM để được hỗ trợ nhanh chóng
 • Việc tải xuống dữ liệu quá nhiều và bao gồm rất nhiều bloatware
 • Phí cấp phép tiếp tục tăng hàng năm

7. Informix.

Informix

Một sản phẩm khác của IBM, Informix thường được các tổ chức giáo dục sử dụng; nhưng gần đây đã có bước chuyển mình sang cơ sở dữ liệu công ty. Được mô tả như một “cơ sở dữ liệu thông minh”; giải pháp tích hợp tốt với SQL, JSON và dữ liệu không gian thường đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng.

IBM Informix quản lý và bảo mật dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp một cách đáng tin cậy. Nó cung cấp khả năng mở rộng không giới hạn; và chức năng rộng rãi để khai thác sức mạnh của dữ liệu. Nó được biết đến với hiệu suất OLTP (Online Transactional Processing – Xử lý giao dịch trực tuyến) hàng đầu trong ngành được cung cấp với mức giá tiết kiệm.

Các tính năng chính:

– Phân tích thời gian thực: Nó giúp các doanh nghiệp tận dụng thông tin chi tiết có thể hành động dựa trên phân tích; đồng thời bám sát các nguồn dữ liệu để nâng cao khả năng ra quyết định.

– Loại bỏ downtime: Khả năng duy trì, nâng cấp và cấu hình lưới điện mà không có bất kỳ downtime nào trong khi đáp ứng thành công các thỏa thuận mức dịch vụ.

– Tính nhanh nhạy trong phát triển nâng cao: Cung cấp hỗ trợ cho dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc thông qua hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kết hợp; để đảm bảo sự phát triển tự nhiên và linh hoạt hơn.

– Lesser Hassles: Informix cung cấp các tính năng triển khai đơn giản hơn; bao gồm các trình kích hoạt thông minh cho các thông báo đẩy cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu dựa trên sự kiện. Nó cũng cho phép tự động hóa và giải phóng nguồn lực để tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Ưu điểm:
 • Cung cấp hiệu suất kho dữ liệu tiên tiến thông qua công cụ cơ bản và mô-đun Warehouse Accelerator.
 • Có thể được nhúng hiệu quả hơn so với các hệ thống RDBMS khác.
 • Cung cấp khả năng mở rộng và khả năng tương thích cao từ Raspberry PI với hệ thống tính toán các nút phân tán nhiều lớp hiện đại.
 • Khả năng hợp nhất dữ liệu quan hệ trong một chuỗi thời gian với dữ liệu không gian địa lý; dữ liệu JSON và các kiểu dữ liệu độc đáo khác.
 • Hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn tận dụng xử lý dữ liệu song song và đa luồng.
 • Bảng điều khiển trực quan để theo dõi hiệu suất máy chủ.
 • Mô-đun xác thực có thể cài đặt có thể định cấu hình cơ chế xác thực người dùng.
 • Khả năng nén dữ liệu giúp các hoạt động I / O, sao chép và sao lưu nhanh hơn.
Nhược điểm:
 • Tính năng nhân bản cần được cải thiện
 • Khó tìm tài nguyên có kinh nghiệm thực hành với Informix

Bài viết trên cung cấp 7 hệ thống phần mềm mà chúng tôi đánh giá là tốt nhất năm 2020 dành cho các tổ chức, doanh nghiệp. Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp; bạn sẽ lựa chọn cho doanh nghiệp mình một phần mềm phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *